Contributie

Contributie* 2020 (o.v.):

Lidmaatschap

Junioren t/m 16 jaar: € 37,00
Junioren 17 t/m 20 jaar: € 51,00
Senioren 21 t/m 64 jaar: € 90,00
Senioren 65 jaar en ouder: € 58,00

Indien er meerdere personen per gezin lid zijn, krijgen zij korting op de contributie. Voorwaarde is wel dat betreffende personen op hetzelfde adres wonen. Deze korting is als volgt:

Junioren t/m 16 jaar: korting € 7,00, contributie € 30,00
Junioren 17 t/m 20 jaar: korting € 7,00, contributie € 44,00
Senioren 21 t/m 64 jaar: korting € 7,50, contributie € 82,50

Overige contributies:

  • Introductielidmaatschap: € 65,00
  • Welkomstpakket  (introductielidmaatschap met 10 lessen): € 125,00
  • Zomerabonnement  (lidmaatschap juni, juli en augustus): € 25,00 senior, € 12,50 junior t/m 20 jaar
  • Donateur: € 15,00
  • Competitiebijdrage per persoon: € 25,00
  • Sleutelgeld: € 25,-
  • Losse baanhuur: 10,00 per uur

Opzegging lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijk ingediend te zijn bij de ledenadministratie.

*Contributie vastgesteld in de ALV 2012, dd 20-02-2012

Comments are closed.